750,000  650,000 

Vòi rửa nóng lạnh cao cấp.

Xả nước mạnh.

 

Vòi Rửa chén (bát) Vuông Inox bóng 304

750,000  650,000